Cookies

E-shopunk egyszerű és kényelmes használatához szükségünk van az Ön hozzájárulására a sütik elfogadáshoz. Kattintson az „OK” gombra a beleegyezés megadásához.

Sütik beállítása

Itt állíthatja be a sütiket saját preferenciái szerint

[hu:cookie_law_info_bar_setting_after_text]

Nem fogadom el

Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Definíciók

Eladó:

B2C (végfelhasználóknak történő értékesítés): Rewild s.r.o., Nad Konvářkou 310/13, Prága 5, 15000, azonosító: 03738761, adószám: CZ03738761. Az a személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során üzleti vagy egyéb üzleti tevékenysége részeként jár el.

Vevő: természetes vagy jogi személy, aki a www.manboxeo.sk domain webáruházán keresztül vásárol Árut. i) vevő lehet fogyasztó, azaz minden olyan személy, aki vállalkozási tevékenysége vagy szakmai önálló gyakorlása körén kívül a vállalkozóval szerződést köt, vagy vele egyéb módon tárgyal; (ii) a vevő lehet olyan vállalkozó is, aki az árukat abból a célból vásárolja meg, hogy ezekkel az árukkal üzleteljen.

E-shop: Az eladó weboldala, amelyen az eladó áruk, valamint a szállítási és fizetési feltételek megtalálhatók.

Weboldal: E-shop a www.manboxeo.sk címen

Áruk: az eladó által az E-shopon kínált áruk

Megrendelés: a vevőnek az e-shoppal kapcsolatos cselekménye, amely kifejezi a vevő azon szándékát, hogy megvásárolja és átveszi az árut az eladótól.

Az áru átvevője - vagy a közvetlen vásárló, vagy az a harmadik személy, akinek a javára a szerződés létrejött, és aki ehhez hozzájárult, vagy harmadik személy, akire a vevő a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházta.

A szerződés megkötése - a vevő megrendelése szerződéstervezet, és maga a szerződés akkor jön létre, amikor az eladó kötelező erejű beleegyezését a vevőnek átadja ezzel az ajánlattal (a megrendelés eladó általi visszaigazolása); ettől a pillanattól kezdve kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek az eladó és a vevő között; ha a szerződést harmadik fél javára kötötték, az csak akkor válik jogszerűvé, amikor a szerződésben a hozzájárulást kifejezik. Amíg a harmadik személy hozzájárulását nem adja ki, a szerződés csak az azt megkötő szerződő felek között hatályos - addig a harmadik személy javára a teljesítést fenntartó szerződő felet illeti meg a teljesítés joga (ugyanez érvényes, ha a harmadik fél megtagadta a hozzájárulást).

Áruk - Manboxeo díszdobozok, Damboxeo sárkányládák, betontéglák utalványokkal, házi sörfőzdék és egyéb, az eladó által az eladó www.manboxeo.cz weboldalán kínált termékek. A dobozok tartalmát mindig az egyes doboztípusoknál részletesen felsorolt alapanyagok és termékek (írásos tartalom) határozzák meg. A dobozok és minden egyéb termék megjelenése, valamint az alapanyagok megjelenése változhat - a fotók illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Azonban az alapanyagok minősége és súlya, amely a rendelést visszaigazoló e-mailben szerepel, kötelező érvényű.

Utalvány - kedvezményes utalvány egyedi kóddal és esedékességi dátummal. Az utalvány arra szolgál, hogy közvetítse a lehetőségét, hogy harmadik félnek kedvezményt adjon a termékekre és szolgáltatásokra. Az utalvány érvényessége és érvényessége a termék típusától és a hozzá tartozó részletező oldaltól függ. Az utalvány felhasználásának módját az egyes terméktípusok részletező oldala határozza meg.

Termékek helyettesítése a termékekben - ha az ajándékdobozban csere van feltüntetve (Ládák, Ládák, Armyboxeo, Sörfőzdék, Toolboxeo, Giftboxeo, Beerboxeo, Kidboxeo, Loveboxeo, karácsonyfák, Akciós szett), akkor ez a termék tételének változása az adott dobozt. Ez a változás a termékleírásban közvetlenül a gyártási kapacitás miatt jelenleg nem elérhető cikk után jelenik meg a tétellistában. Továbbá a leadott rendelés visszaigazoló e-mailjében is szerepel. A csere mindig legalább az eredeti termék vételárának megfelelő. A termékfotón a csere nem látható, csak illusztráció.

II.Általános rendelkezések

2.1. Az ÁSZF határozza meg és szabályozza az eladó és a nyilvánosan meghirdetett szortiment közötti viszonyt, amelyet a vásárlók a webáruházban elhelyezett Áruk értékesítése céljából létrehozott Manboxeo E-shop segítségével vesznek igénybe.

2.2. Az eladó jogosult az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül módosítani. Az ÁSZF változásai a megjelenés napján lépnek hatályba, és az adott időszakban létrejött összes megrendelésre vonatkoznak.

2.3. Minden olyan feltételre vonatkozik, amely nem szerepel ezen a weboldalon.

2.4. Az ÁSZF aktuális verziója itt érhető el.

2.5. Az eladó nem bejegyzett alkoholforgalmazó, és az eladott alkoholt kizárólag végső fogyasztásra szánják.

III. Az Eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó a www.wowboxeo.hu E-shopon keresztül értékesít.

3.2. Az eladót az alábbi ÁSZF-ben foglalt jogok és kötelezettségek a megrendelés rendszerben történő visszaigazolásával illetik meg.

3.3. Az Eladó vállalja, hogy a Vásárlót e-mailben tájékoztatja az E-shopba beérkezett megrendelés állapotáról. Az eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a vevő a rendelés állapotára vonatkozó információkat megkapja.

3.4. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a nem elérhető árut azonos vagy magasabb árú és minőségű áruval cserélje ki.

3.5. Abban az esetben, ha a Vevő a korábbi megrendelések átvételét indoklás nélkül megtagadja, vagy személyéről, szállítási helyéről félrevezető adatokat adott meg, az Eladó bármikor jogosult árurendelését törölni.

3.6. Az eladónak jogában áll a vásárlónak e-mailben vagy telefonon eladni egyéb árukra vonatkozó információkat és ajánlatokat, ha a vevő az ilyen információk átvételéhez hozzájárult.

3.7. Az eladó nem vállal felelősséget semmiért, ha:

a vevő által megadott információk tartalma és mennyisége megzavarja a teljes rendelési folyamatot (az eladó ezeket az információkat semmilyen módon nem módosítja);

a vásárló a nem rendeltetésszerű használat miatt az E-shopból megrendelt áruban kárt okoz.

3.8. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül eltávolítsa, módosítsa vagy más módon megváltoztassa az E-shop minden részét.

3.9. Az eladó nem vállal felelősséget a dobozok metszése vagy a ládák zárjának levágása során okozott helytelen kezelésből eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért.

  1. A vevő jogai és kötelezettségei

A www.wowboxeo.hu E-shopban történő megrendeléssel a vásárló elfogadja az ÁSZF-et.

4.1. A megrendelés eladó általi visszaigazolásával szerződéses jogviszony jön létre az eladó és a vevő között; a vásárló az ÁSZF E-shop által módosított minden jogot és kötelezettséget magára vállal.

4.2. A vásárló fizetéssel szerzi meg az E-shopban vásárolt termékek tulajdonjogát.

4.3. A megrendelés lezárásához a vásárlónak meg kell adnia: vezeték- és utónevét, e-mail-címét, telefonszámát és a szállítási adatokat. A Vevő ezúton megerősíti a megrendelőlapon megadott személyes adatok pontosságát, valamint ezen adatok és információk bármely további frissítését.

4.4. Ha a vevő hozzáférhetetlen helyen tartózkodik, a rendelés kézbesítését az eladó nem biztosítja. Ez  esetben az eladó nem vállal felelősséget a szállítási hely címének meg nem adásából eredő áruk kiszállításának elmaradásáért.

4.5. A vevőnek jogában áll törölni az eladótól érkező e-mailek fogadását. Ha e-mailt küldene az eladónak, a megfelelő helyre kattintva, amely ezt a lehetőséget kínálja, megteheti.

4.6 A fogyasztó vevő jogosult a szerződéstől a teljesítés átvételétől számított 14 napon belül elállni, ha a szerződés távollevők között, indoklás és kötbér nélkül jött létre. Ha a vevő e jogának gyakorlása mellett dönt, úgy azt a szerződéstől való elállással teheti meg. Feltüntetve a bankszámlaszámot, ahová a kifizetett áru értékét kell utalni, valamint az áru megvásárlásának igazolását. A szerződés alapján a részére elküldött árut, az írásbeli elállást  a Rewild s.r.o., U Prioru 804/3, Prága 6, 16100, Csehország címre kell visszaküldeni. A visszaküldött áru legyen hiánytalan (fa díszdoboz vagy betontégla, teljes tartalmával együtt sértetlen), az áru vagy annak bármely része ne legyen sérült. Használt, törött vagy megsemmisült csomagolás esetén már nem lehetséges a  szóban forgó árut visszaküldeni az eladó címére.

4.7. Az ajándékcsomagban lévő tárgyakkal való bármilyen manipuláció a vásárló saját felelősségére történik.

4.8. Ha a gyermekek számára készült, feszítővassal ellátott ládákat 15 éven aluli személyek nyitják ki szülői felügyelet mellett, akkor a szülő felelős minden olyan egészségkárosodásért, amelyet az adott személy veszélyes módon okozhat.

  1. A Manboxeo kredit ALKALMAZÁSA

5.1 A Manboxeo vásárlási jóváírás fizetési eszközként használható fel az Eladó által kínált árukért vagy azok egy részéért. Abban az esetben, ha a Vevő által választott áru ára meghaladja a vásárláshoz szükséges  Manboxeo jóváírás értékét, a Vevő köteles ezt a különbözetet megfizetni.

5.2 A Manboxeo vásárlási jóváírás 2021.02.01 00:00:00 és 2021.10.31 23:59:59 közötti időszakban érvényes, hacsak az egyedi Manboxeo vásárlási jóváírás kifejezetten másként nem rendelkezik.

5.3 Ha a Manboxeo vásárlási jóváírást az érvényességi ideje alatt (lejárat előtt vagy lejáratkor) nem használják fel, értékét veszti, és a felhasználási jog ellenszolgáltatás nélkül megszűnik.

5.4 A Manboxeo vásárlási kreditek összeadhatók. A Vevő így két vagy több Manboxeo kreditet használhat fel a vásárláshoz az Eladó által kínált áruk vagy azok egy részének kifizetésére.

5.5 Manboxeo Vásárlási Jóváírás csak egyszer vehető igénybe, amennyiben a Manboxeo Vásárlási Jóváírás értéke meghaladja a Manboxeo Vásárló által Vásárlási Jóváírással fizetett áru értékét, akkor a Manboxeo Vásárlási Jóváírás fennmaradó összege ellenszolgáltatás nélkül lejár.

5.6 A Manboxeo vásárlási jóváírást az ÁSZF-ben leírtaktól eltérő formában nem lehet visszaváltani pénzeszközre, más vásárlási jóváírásra vagy más hasonló tárgyra, okiratra vagy biztosítékra. Az eladó fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben ettől eltérően döntsön.

5.7 A vásárláshoz használt Manboxeo jóváírás elvesztéséért vagy ellopásáért a Vevő felelős, miután az eladó azt e-mailben elküldte a Vevőnek. Az Eladó ezekben az esetekben nem biztosít új Manboxeo jóváírást a vásárláshoz, illetve nem pótolja annak értékét vagy vásárlási árát.

5.8 Szigorúan tilos a Manboxeo jóváírás másolása, módosítása vagy bármilyen más módosítása az eladótól eltérő személy általi vásárlás céljából.

5.9 A Manboxeo vásárlási jóváírás azokra az árukra használható fel, amelyeket az eladó mindig a Manboxeo jóváírás vásárláskor történő felhasználásakor kínál, és olyan árakon, amelyek a Manboxeo jóváírás vásárláskor történő felhasználásának időpontjában érvényesek.

5.10. A vásárló a Manboxeo jóváírást az online vásárláshoz, kedvezményes kód formájában kapja meg, amelyet a megrendelésben megadott e-mail címre küld el. Ez a kedvezménykód a Manboxeo vásárlási jóváíráson kívül más kedvezménykóddal nem használható fel.

5.11. Kedvezménykód formájában történő vásárlás esetén a Manboxeo jóváírás más marketingkampánnyal nem kombinálható. Az eladó fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben ettől eltérően döntsön.

  1. Információk az árukról és árakról

6.1. A www.wowboxeo.hu E-shopban található összes árut a vásárló a hatályos jogszabályoknak megfelelően értékesíti.

6.2. Az áruval kapcsolatos minden információ érvényes és megfelel az áru tényleges paramétereinek. Amennyiben a vásárlónak további információkra van szüksége, köteles a megrendelés megkötése előtt e-mailben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az eladóval.

6.3. Az E-shopon feltüntetett árak a szállítók áraiból és az eladó üzleti partnereinek ajánlataiból származnak. Emiatt az eladó bármikor jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül módosítani. A változás nem érinti a vevő által a bekövetkezés előtt leadott rendeléseket.

VII. Alapvető üzleti feltételek

7.1. Az e-shopban történő rendelés leadása regisztráció nélkül is lehetséges.

7.2. A vevő megrendelést telefonon, e-mailben vagy online megrendelőlap kitöltésével adhat le.

7.3. Kizárólag 18 éven felüliek rendelhetnek olyan ajándékcsomagot, amely kifejezetten szexuális tartalmú tárgyakat vagy alkoholt tartalmaz.

7.4. Az E-shopban történő megrendeléssel kapcsolatos egyéb alapfeltételek az ÁSZF szerves részét képező, a weboldalon külön elérhető Szállítás és fizetés rovatban találhatók.

VIII. Személyes adatok

8.1. A vevő személyes adatainak kezelése a törvény 2. sz. 122/2013. módosításával a személyes adatok védelméről.

8.2. A vevő a weboldalon történő adatbevitellel lehetővé teszi az eladó és szerződéses partnerei számára, hogy olyan személyes adatokat használjanak fel, amelyek a tranzakció lebonyolításához, a megrendelés teljesítéséhez és a vevő tevékenységéhez kapcsolódó egyéb tevékenységek biztosításához szükségesek a weboldal környezetében. A Vevő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eladó szolgáltatásainak javítása, termékeinek és szolgáltatásainak promóciója, valamint az ÁSZF-ben foglalt egyéb esetek érdekében felhasználja.

8.4 Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelés lejártát követően tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, az eladónak azt továbbítania kell az Ügyfélszolgálathoz, hogy  törölje a kapott információkat  adatbázisából.

8.5. Az eladó sütiket használhat mindaddig, amíg azok nem tartalmaznak bizalmas információkat. Ugyanakkor a látogatók és vásárlók tájékoztatást kapnak a sütik gyűjtéséről, elemzéséről és használatáról, beleértve a harmadik felet is, statisztikai célokra és a hirdetések optimalizálására.

8.6. Az eladó információkat kap a www.wowboxeo.hu minden egyes látogatójának IP-címéről. Ezt az információt nem használják fel a látogató azonosítására.

8.7. Az ésszerű jogalkalmazással járó rendelkezések egyike sem szolgál az eladó kötelezettségeivel való visszaélésre.

8.8. A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailben küldött kérdőívekkel határozzuk meg az Ügyfélellenőrző programon belül, amelyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor nálunk vásárol, kivéve, ha a 62. §-a szerint. nem. 351/2011. Az elektronikus hírközlésről szóló módosításokkal kapcsolatban Ön nem utasítja el az elektronikus levél direkt marketing célú küldését. Személyes adatokat a Customer Verified program keretében kérdőívek küldése céljából kezelünk jogos érdekünk alapján, amely abból áll, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy elégedett-e a nálunk vásárolt árukkal. A kérdőívek küldéséhez, visszajelzéseinek kiértékeléséhez és piaci pozíciónk elemzéséhez feldolgozó közvetítőt veszünk igénybe, amely a Heureka.sk portál üzemeltetője, ennek érdekében a vásárolt áruról és az Ön e-mail címéről információkat tudunk továbbítani. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját célból az e-mailes kérdőívek küldésekor. Az Ügyfél által ellenőrzött e-mailes kérdőívek küldését bármikor kifogásolhatja, ha a további kérdőíveket az e-mailes kérdőívben található hivatkozás segítségével elutasítja. Kifogása esetén a kérdőívet nem küldjük tovább.

  1. Információs jogok

9.1. A weboldalon megjelenített összes anyag szerzői jogvédelem alatt áll, az eladót és más tulajdonosokat illet meg, akik hozzájárultak anyagaik weboldalon való közzétételéhez. Az ő hozzájárulásuk nélkül senki sem jogosult a weboldal bármely vagy egészének felhasználására, másolására, terjesztésére vagy más módon történő módosítására.

9.2. A Weboldalon található anyagokra vonatkozó minden jogra a nemzeti és nemzetközi jog az irányadó.

  1. Marketing

10.1. A vevő beleegyezik abba, hogy az e-mailben, közösségi oldalakon visszaküldött vagy közzétett médiafájlokat (fotók, videók) (beleértve az eladó webhelyének nevét vagy a manboxeo vagy damboxeo hashtagját) az eladó bármilyen marketing céljára felhasználhatja,  az eladó tevékenységének tárgyához kapcsolódó célokra.

  1. Más feltételek

11.1. törvényből eredő vevő jogai. 250/2007 Coll. A fogyasztóvédelemre vonatkozó módosításokat a jelen Feltételek nem érintik.

11.2. Az esetleges nézeteltéréseket mindkét érintett fél, azaz a vevő és az eladó kölcsönös tárgyalások útján próbálja megoldani. Egyet nem értés esetén bármelyik fél panaszt nyújthat be a bírósághoz a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint.

11.3. Dokumentált és igazolt vis maior esetén az érintettek mentesülnek az ÁSZF-ből eredő kötelezettségeik alól.

11.4 A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó a témával kapcsolatos bármilyen marketing célból az Eladó visszaküldhet vagy közzétehet multimédiás fájlokat (fotók, videók) e-mailben, közösségi oldalakon (beleértve az eladó webhelyét vagy a manboxeo vagy damboxeo webhelyét is) és az Eladó mobiltelefonján. az eladó tevékenységéről.

11.5 Az ÁSZF bármely olyan rendelkezésének kijelentése, amely a bíróság szerint nem érvényes, más rendelkezést nem érint.

Jelen általános szerződési feltételek 2022. szeptember 25-től érvényesek